Deltronic

Deltronic CO7BD Koloxidlarm

Deltronic koloxidvarnare i CO7 serien är konstruerade för att snabbt detektera förekomsten av koloxidgas i luften. Detta för att skydda dig och din familj från skadliga halter av denna giftiga gas (även kallad kolos, kolmonoxid- eller CO-gas). CO-varnarens smarta komp... läs mer
Artikelnummer: CO7BD
Utgått ur sortimentet

Deltronic koloxidvarnare i CO7 serien är konstruerade för att snabbt detektera förekomsten av koloxidgas i luften. Detta för att skydda dig och din familj från skadliga halter av denna giftiga gas (även kallad kolos, kolmonoxid- eller CO-gas).

CO-varnarens smarta kompakta design gör att den utan problem kan packas ner i resväskan för att skydda dig på semestern lika väl som vid permanent installation i hemmet.

Produktegenskaper
• Det inbyggda litiumbatteriet säkerställer att varnaren är strömförsörjd i upp till 7 år, dvs under hel varnarens livslängd.
• De integrerade kontrollamporna (LED) lämnar information om bl.a. varnarens status vid installation och under normal drift.
• Ett tryck på pausknappen tystar eventuella oönskade larm under 10 min. Pausfunktionen skjuter även upp en ev. varning för lågt batteri 10 tim.
• Automatisk självtest som säkerställer att sensorn fungerar tillförlitligt.
• Modell CO7BD har även en display som visar:
-Koncentrationen (i ppm) av eventuell förekomst av CO-gas i skadliga halter.
-Den högsta uppmätta koncentrationen CO-gas, de senaste 12 timmarna.
-Vilken procenthalt COHb (karboxihemoglobin) i blodet detta medför.

Koloxid (även kallad kolos, kolmonoxid*- eller CO-gas) är en luktfri, osynlig, smaklös och mycket giftig gas. Gasen bildas vid ofullständnig förbränning av fossila bränslen som naturgas, gasol, fotogen, bensin, dieselolja, kol eller trä. Många rapporterade fall tyder på att innan offret märker att något är fel så har man hunnit bli så desorienterad att man inte kan undsätta sig själv eller larma räddningspersonal. Notera att CO–förgiftning ger förkylningsliknande symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, förvirring och andningsbesvär. Eftersom CO-förgiftning
ofta får offrets blodtryck att stiga, kan huden på personer utsatta för COgas få en rosa/rödaktig ton. Höga koncentrationer av CO-gas kan orsaka kräkningar, medvetslöshet, andningsstillestånd m.m. CO-gas kan döda inom sekunder, minuter eller timmar, beroende på koncentration.

VARNING: HÖG KONCENTRATION AV CO-GAS KAN VARA
DÖDLIG ELLER ORSAKA BESTÅENDE HJÄRNSKADOR.

OBS! CO-gas skall ej förväxlas med koldioxid (CO2) som binds till blodet på ett helt annat vis.

Exempel på vanliga riskkällor för CO-förgiftning:
• Tekniska problem i utrustning beroende på felaktigheter, bristande service eller underhåll
• Ej fungerande skorstenar eller ventilationsrör som kan ha rasat eller tätnat (ex. p.g.a. fågelbo, snö etc.)
• Felaktig ventilationsriktning av luften, s.k. bakdrag
• Felaktig installation av brännare
• I utrustning som används oregelbundet; vid korta perioder; eller av olika människor
• Felaktigt dimensionerade skorstenar etc.
• Trädgårdsgrillar som används inomhus

Skriv en recension