KATEGORIER
Sökning:
Börja skriv för att söka!

Sök

Kan man ha alla 5 växlar kvar med regulator H-version / H-CAN?


OBS! Har du automatlåda behöver du inte göra ingrepp i växellådan. Nedan information endast för manuellt växlade bilar.

Kort svar:
Nej, det går inte. Ha 1,2,3 och R så är du säker och klarar alla scenarion både vad gäller H-versionen (03-164) och H-CAN (03-140).

Varför? Jo för att regulator H-version (03-164) eller H-CAN (03-140) styr endast tändning/bränslepump eller gaspådrag. De styr aldrig bromsen. Vanlig utväxling kommer att göra så bilen går fortare än 30km/h vid tomgång, på vissa bilar redan på 4ans växel, i stort sett alla bilar på 5ans växeln och absolut 6ans växel om man har en sådan. 

Vi rekommenderar att man gör enligt följande för de olika regulatorerna

H-version (03-164) med gaspedalsstyrning eller när du styr tändspole/magnetventil
Ha kvar 1,2,3,R och spärra bort övriga växlar. Ofta går detta bra genom att modifiera växelföraren på ett robust och erforderligt sätt, men kontrollera med ditt besiktningskontor för att se vilka regler som gäller för ditt bygge. Varför inte ha kvar 4an då, om bilen inte går fortare än 30 km/h på tomgången? Helt enkelt för att varvet blir för lågt. I en installation med H-regulatorn så måste man kunna ge på lite varv för att ta sig iväg. Eller för att man ska kunna åka ifall hastighetssignalen försvinner. Varvtalet i varvtalsläget ska ställas till det varv bilen har vid 30km/h. Vi rekommenderar en något lägre varvinställning för att öka säkerhetsmarginalen. Varvtalsläget är man bara i vid helt stillastående eller körning med avåkt hastighetsgivare = ej normalfallet. En varvtalsinställning på varvtalet vid 30km/h - 100 till 200rpm är rimligt.

Varvtalsregulator H-version spärrar varvet när hastighetsinformation inte kan läsas av. Samma varvtal spärras oavsett ilagd växel. 
Varvtalsregulator H-version spärrar hastigheten till det inställda värdet, när hastighetsinformation kommer in till regulatorn. Varvtalet begränsas inte alls när regulatorn är i hastighetsläge på grund av att fordonet rör sig, varvet kan då vara helt fritt, bara hastigheten är under det inställda värdet. 

Baserat på ovanstående så är det också så att Varvtalsregulator H-version spärrar varvet när man står helst stilla och ska iväg. Har man då ett väldigt lågt varvtal ställt i varvtalsläget till följd av att man har för många växlar kvar i lådan, då kan det bli klurigt att ta sig iväg. Än värre blir det om hastighetssignalen av någon anledning försvinner och regulatorn bara reglerar varvtalet, då kan man få det svårt att ta sig hem om det är backigt och man måste gå ner på växel o få högre varv för att orka.

H-CAN (03-140)
Kontrollera så bilen inte går fortare än 30 km/h på plan mark med kopplingen uppsläppt med högsta växel ilagd. Om din högsta växel är 5 och bilen inte går fortare än 30 på plan mark, då behöver du inte spärra några växlar. Om bilen rullar fortare än 30 på högsta växeln på tomgång, då behöver du spärra bort de växlar som gör att bilen går för fort på tomgång. Ofta går detta bra genom att modifiera växelföraren på ett robust och erforderligt sätt, men kontrollera med ditt besiktningskontor för att se vilka regler som gäller för ditt bygge. Varvtalet begränsas aldrig av regulator H-CAN. Det är bara hastigheten som ligger till grund för spärrning av motorn. Inbyggda skydd mot manipulation finns, men det är inte samma sak som en varvtalsspärr i detta fall.

Underlag för lagändring gällande max 10km/h på lägsta växeln
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/a-traktor/

Andra inlägg

Produkten är för tillfället slut på lager. Skriv in din e-postadress så meddelar vi dig när den kommit in på lager igen.