KATEGORIER
Sökning:
Börja skriv för att söka!

Sök

Vanliga frågor kring mobilnät förstärkning


Varför får jag bara köra ett operatörsband i taget?
Operatörerna godkänner bara ett operatörsband per repeater. Detta beror på att om du täcker in flera operatörers frekvensband så är det mycket stor risk att du stör ut något eller flera operatörernas nät. Du måste dessutom använda en riktantenn och om operatörerna inte sänder från exakt samma mast får du garanterat problem.

Varför skall jag söka tillstånd?
Post & telestyrelsen som ansvarar för radiofrekvenserna i Sverige har satt som krav att du skall söka tillstånd hos din operatör innan du driftsätter din repeater. Den viktigaste saken är att din operatör kontrollerar att det inte blir för många repeaters per basstation och skriver in i sina system vart alla repaters är installerade och hur man kommer i kontakt med ägaren i det fall något går fel och det blir störningar. Om du inte söker tillstånd och din repeater slår ut någons operatörs nät så kan du bli ansvarig för operatörens kostander för felsökning i nätet.

Är det svårt att installera?
Har du installerat en TV-antenn, parabol eller annan antennutrusting så är det inte speciellt mycket krångligare att installera en repeater. Skillnaden är att du inte bör dra så långa kablar som vid TV-installationer. Repeatern är normalt helautomatisk och anpassar sig själv till signalstyrkor vid start. Men du måste själv mäta signalerna och rikta in antennen korrekt. Men det är normalt något man kan göra med t.ex. en Android-baserad mobiltelefon eller ett handhållet mätinstrument. Antennen bör riktas in med ca 15 grader från optimala riktningen. Din operatör brukar kunna ge dig kompassriktning till önskad basstation. Är du osäker bör du kontakta en installatör som hjälper dig.

Måste jag ha en riktantenn? Kan jag inte sätta upp en rundstrålande antenn?
Operatörerna kräver att du använder en riktantenn för att de skall ge dig tillstånd. Och detta är inte bara för att de vill vara jobbiga mot dig utan att det handlar för dem om att se till att din reperater inte kopplar sig till mer än en basstation. Får din yttre antennen in flera basstationer kommer du att störa de andra basstationerna som också hör din repeater. Dessutom vill man ofta ha så bra signastyrka in som möjligt för att repeatern skall kunna täcka så mycket utrymme i huset som möjligt. Riktantennerna har mycket högre förstärkning och gör din repeater mycket bättre.

Måste jag köra största riktantennen?
För maximal effekt samt minimalt med störningar på operatörernas nät rekommenderas alltid den stora 17 dBi riktantennen. Ju mindre/enklare riktantenn du väljer ju större risk är det att operatören nekar dig tillstånd att starta din repeater. Undantaget kan vara om du t.ex. vill ha täckning i ett modernt hus med betongväggar och värmedämpande fönster med metallbeläggning då du har en basstation väldigt nära (men den inte når in genom vägg/fönster). Då kan man i vissa fall välja en mindre riktantenn.

Varför kan jag inte använda billiga 3G boosters/repeaters som klarar alla operatörer eller t.o.m. 3G +4G + GSM?
Du får aldrig operatörerna att godkänna en bredbandig repeater/booster som täcker in flera operatörers band eller t.o.m. flera olika mobiltekniker. Risken för utslagning av operatörernas nät med en bredbandig booster/repeater är överhängade. Och det kan bli dyrt för dig om om du slår ut en eller flera operatörers nät i området med hjälp av en olaglig repeater/booster. Det finns väldigt dyra digital repeaters som klarar att hantera multipla riktantenner och flera operatörer på ett säkert sätt men det är saker som kostar 100.000-tals kronor installerat och klart.

Men säljaren säger att hans bredbandiga booster/repeater är laglig!
Jo, visst. För honom... Det är lagligt att importera och sälja bredbandiga boosters/repeaters inom EU så länge de är CE-märkta. MEN eftersom operatörerna inte ger tillstånd för bredbandiga boosters/repeaters blir det olagligt för dig som kund att starta den. Tyvärr finns det ett antal företag i Sverige som antingen inte känner till lagar och reglerna eller (ännu värre) bara struntar i att informera dig om reglerna för att få sälja mera.

Men varför bara 3G? Är inte 4G nyare och bättre?
4G är idag endast för datatrafik. Om du installerar en repeater för 4G så kan du inte ringa på dina mobiler. I 3G har du både tal och datatrafik i samma tjänst. Om du vill ha 4G datatrafik på kontoret eller hemmet så är det oftast mycket billigare och bättre att installerad en 4G router med extern antenn med WiFi.

Jag får bara in GSM. Finns det GSM repeaters?
Operatörerna håller på att ändra mycket på 900-bandet och 1800-bandet som tidigare bara har använts för GSM. Nu innehåller 900-bandet både 4G och GSM eller 3G och GSM beroende på operatör.  Samma sak gäller på 1800-bandet som numera även innehåller 4G. Bland annat därför är operatörerna mycket ovilliga att tillåta nya repeaters för GSM. Särskilt eftersom en vanlig repeater på 900 eller 1800 MHz-bandet förmodligen kommer att plocka upp även 4G signalen och detta kommer skapa problem för både dig  och framför all för operatören. De repeatrar som du skulle kunna få godkända att använda på GSM-banden är absolut inte i priklass för privatkunder och små företag.

Måste jag ha extern antenn? Jag har sett repeaters man kan sätta i fönstret.
Jo, det finns så kallade ICS repeaters man kan sätta i fönstret. Men de kräver bra signalstyrka på insidan av fönstret. Har man dålig signalstyrka på insidan av fönstret eller om man ha moderna värmedämpande glas i fönstren måste man använda en repeater med externa antenner. Har man bra signalstyrka innanför fönstret så brukar man ju ofta ha fungerande signalstyrka inomhus också... Så svaret är att att repeaters som bara skall placeras i ett fönster sällan löser problemet. Ofta så är det inte speciellt populära hos operatörerna eftersom antennen inte riktas in mot basstationen och därmed kan störa flera basstationer.

Kan jag sätta min yttre antenn innanför fönstret?
Om du har vanliga fönster (ej moderna värmedämpande fönster) så finns det inga tekniska problem att montera den yttre antennen innanför fönstret. Du bör absolut inte placera yttre antennen innanför värmedämpande fönster eftersom de fungerar som en "spegel" för radiovågor och reflekterar utsänd signal tillbaka in i rummet. Vid värmedämpande fönster måste man placera yttre antennen utomhus. Tänk på att om du placerar antennen inomhus så måste du fortfarande rikta den mot basstationen samt att du får betydligt sämre signaldämpning mellan inre och yttre antenn om du har dem i samma rum. Om du har yttre antennen innanför ditt fönster så måste du förmodligen ha en tjock innnervägg (t.ex. av betong) mellan yttre och inre antennen. Detta kan fungera på kontorsbyggnader eller i lägenheter men förmodligen inte så bra i en villa i trä/lättbetong. Alternativet i kontor är att man har den inre antennen minst 10 meter från yttre antennen. Helst längre.

 

Andra inlägg

Produkten är för tillfället slut på lager. Skriv in din e-postadress så meddelar vi dig när den kommit in på lager igen.