Miljöpolicy

På Loh Electronics AB värnar vi mycket om miljön. Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan på en daglig basis.

Våra miljöaktiviteter:

  • Vi har implementerat ett avfallshanteringssystem som baseras på minimering av producerade avfallsmängder, avfallssortering, maximal återvinning av råvaror.
  • Vi följer regler avseende minimering av pappersförbrukningen.
  • Vi begränsar elförbrukningen genom användning energisnåla utrustningar och ljuskällor samt medveten användning av dessa.
  • Vi använder förpackningar som kan återanvändas av kunderna tex kartonglådor, låsbara plastpåsar och fyllningsmaterial.
  • Vi använder biologiskt nedbrytbart fyllningsmaterial som bryts helt ner på avfallsdeponi eller genom komposteringsprocess. (detta innebär att de är ofarliga för miljön när de kastas tillsammans med kommunalt avfall)
  • I de fall där vi inte kan använda biologiskt nedbrytbart fyllnadsmaterial använder vi fyllnadsmaterial av makulaturpapper.
  • Vi har optimerat våra kartonglådor avseende mått och former så att förpackningen i största möjliga mån är anpassad till ett konkret paket vilket bidrar till en mindre förpackningsvikt som införs på marknaden.

Visste du att...

  • Tack vare sortering har vi minskat den avfallsmängden som hamnar på deponi med över 80%
  • Plast och wellpappavfall som produceras hos oss används som råvara för produktion (på pappers och plastfabriker)