Miljöpolicy

På Loh Electronics AB värnar vi mycket om miljön.
Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan på en daglig basis - på riktigt: i stort sett alla våra transporter är klimatkompenserade.
 

Våra miljöaktiviteter:

 • Vi har implementerat ett avfallshanteringssystem som baseras på minimering av producerade avfallsmängder, avfallssortering, maximal återvinning av råvaror.
 • Vi följer regler avseende minimering av pappersförbrukningen.
 • Vi begränsar elförbrukningen genom användning energisnåla utrustningar och ljuskällor samt medveten användning av dessa.
 • Vi använder förpackningar som kan återanvändas av kunderna tex kartonglådor, låsbara plastpåsar och fyllningsmaterial.
 • Vi använder biologiskt nedbrytbart fyllningsmaterial som bryts helt ner på avfallsdeponi eller genom komposteringsprocess. (detta innebär att de är ofarliga för miljön när de kastas tillsammans med kommunalt avfall)
 • I de fall där vi inte kan använda biologiskt nedbrytbart fyllnadsmaterial använder vi fyllnadsmaterial av makulaturpapper.
 • Vi har optimerat våra kartonglådor avseende mått och former så att förpackningen i största möjliga mån är anpassad till ett konkret paket vilket bidrar till en mindre förpackningsvikt som införs på marknaden.
 • Vi investerar i klimatkompenserade transporter för de leveranser som skickas ut från vårt lager
 • Vi uppmanar våra leverantörer att skicka klimatkompenserat till vårt lager

Visste du att...

 • Tack vare sortering har vi minskat den avfallsmängden som hamnar på deponi med över 80%
 • Plast och wellpappavfall som produceras hos oss används som råvara för produktion (på pappers och plastfabriker)