Vår egna tillverkning

Loh Electronics AB utvecklar, tillverkar och säljer elektronikprodukter för A-traktorer, men även produkter för temperaturmätning och luftfuktighetsmätning. Vissa produkter köps från andra tillverkare, andra tillverkar vi själva i egen verkstad.

Egen tilllverkning
Tillverkning sker av varvtalsregulatorer, vissa loggrar för temperatur mm. Egen utveckling ger fördelen att vi kan enkelt göra specialanpassningar vid behov.

Ytmontering av komponenter
Bilden visar manuell montering av kretskort. När alla ytmonterade komponenter är inlödda, avsynas korten innan övriga komponenter monteras. Programmering av processor görs på detta stadium, men kan även göras på fullt monterat kort.

Montering av hålmonterade komponenter Montera alla hålmonterade komponenter enligt screentryck på kortet och detaljförteckningen. Lämpligtvis läggs alla komponenter upp i uppmärkta askar så att de är lätta att ta.

I utvecklingsprocessen används simulatorer, bl.a VHDL och Spice. För utveckling av kretskort använder vi moderna CAD-system. Tillverkning av mönsterkort sker i Estland eller i Kina. För programutveckling används C++, php och assembler.