KATEGORIER
Sökning:
Börja skriv för att söka!

Sök

Använd Ontech 9040/9025 som ett relä (9015)

Relaterade produkter


Manual Ontech Relay

Inledning

Modellerna Ontech GSM 9040 och Ontech GSM 9025 kan omprogrammeras så at de går att använda som extra reläer i ett system med Ontech 9060 eller Ontech 9065 som huvudenheter. Dessa kommer då att fungera som underenheter och styras av Ontech 9060/9065 på samma sätt som Ontech Relay 9015 idag fungerar.

Programmera om Ontech GSM 9040 eller Ontech GSM 9025 till Ontech Relay


1. Ladda ner programvaran till din dator. Du hitar den här: https://www.ontechcontrol.com/programvara-gora-om-ontech-9040-9025-till-ontech-relay/. Om du

får en säkerhetsvarning i Windows, klicka på ”Information” och sedan ”Kör ändå”

2. Dubbelklicka på zip-filen och dra programmeringsfilen till önskad plats.

3. Dubbelklicka på programmeringsfilen och följ instruktionerna. Den kabel som skall användas är den kabel som levereras med Ontech 9025/9040/9060/9065.

Vad skiljer Ontech relay från 9015?

• Gröna GSM-lampan lyser fast när enheten har spänning.

• Ontech Relay kan larma för strömavbrott vilket Ontech Relay 9015 ej gör

• Ontech Relay stängs inte av automatiskt när den dras ut väggutaget utan knappen måste hållas in till båda lamporna slocknar.

Programvara 9060/9065

För att tillgodogöra sig strömavbrottsfunktionen i Ontech Relay måste huvudenheterna Ontech 9060 och Ontech 9065 ha programvara lägst version 64. Uppdatering sker här: https://www.ontechcontrol.com/programvara-ontech-9060/


Handhavande


Starta enheten

Du startar enheten genom att helt enkelt sätta in den i vägguttaget. Enheten blinkar rött det antal gånger som motsvarar dess ID (2-8), därefter tänds lampan i 1 sekund, därefter blinkar lampan snabbt det antal gånger som motsvarar inställd radiokanal (0-15).

Därefter söker enheten kontakt med en Ontech GSM huvudenhet. Hittar den ej någon huvudenhet blinkar den röda lampan oavbrutet. När den fått kontakt är den röda lampan antingen tänd eller släckt.

I Ontech Control kommer enheten att synas som en Ontech 9015.

ID-nummer

Till Ontech-systemet kan du ansluta upp till sju stycken trådlösa tillbehör med individuell styrning och kommunikation. Varje enhet ges ett ID-nummer. ID2 är förinställt på Ontech Relay. Vill du ändra detta, se nedan.

Radiokanal

Ontech GSM-systems korthållsradio arbetar på frekvensen 2,4 GHz. Systemet tillhandahåller 16 radiokanaler. Alla enheterna i samma Ontech-system måste vara inställda på samma radiokanal för att kunna kommunicera med varandra. Vid leverans är alla enheter inställda på radiokanal 0. Vill du ändra denna, se nedan.

Larmingångar

Ontech Realy 9015 har två stycken trådbundna larmingångar som kan anslutas till olika typer av larmgivare. Dessa är vid leverans inställda på att larma vid slutande funktion (Normally Open, N.O.) De kan båda eller bara den ena ändras till brytande funktion (Normally Closed, N.C.), se nedan.


Inställning av ID, radiokanal och larmingångars läge

Om du vill ändra ID, radiokanal eller larmingångens läge (NC eller NO) så gör du på följande sätt:

1. Stäng av enheten genom att trycka in knappen och sedan dra ut enheten från väggkontakten. När båda lamporna slocknat är enheten avstängd.

2. Anslut de larmgivare du tänker använda till larmingångarna. Larmgivarna skall stå i olarmat läge, dvs normalläget då de ej larmar. Om du har för avsikt att ej ha några larmgivare eller om båda larmgivarna är av slutande typ (Normally Open) kan du hoppa över detta steg.

3. Håll ner knappen och anslut enheten till vägguttaget.

4. Den röda lampan tänds.

5. Håll ner knappen ca 3 sekunder.

6. Släpp knappen och den röda lampan släcks.

7. Tryck det antal gånger som motsvarar det ID (2-8) du vill ge enheten.

8. Vänta tills den röda lampan tänds i 1 sekund.

9. Tryck det antal gånger som motsvarar den radiokanal du vill programmera (0-15). Vid kanal 0 trycker du inte alls.

10. Vänta tills den röda lampan tänds i 1 sekund.

11. Därefer kopplar enheten upp mot en Ontech GSM huvudenhet och är klar att användas.

Strömavbrottslarm

Ontech Relay kan larma för strömavbrot men har vissa begränsningar.

• Fungerar endast om huvudenheterna Ontech 9060/9065 har programversion 64 eller högre.

• Om den väggkontakt Ontech Relay sitter i får ett strömbortfall kommer ett strömavbrottslarm indikeras i Ontech Control efter den tid som är inställd för fördröjning under generella inställningar i Ontech Control. Mejl skickas till alla larmmottagare (och SMS om denna funktion används).

• Det går inte att identfiera vilken av enheterna (Ontech 9060/9065 eller Ontech Relay) som skickat larmet. Det kommer se ut som huvudenheten larmat.

• Om strömmen är borta så länge att backup-batteriet tar slut kommer meddelande om att strömmen är borta att försvinna och meddelande om att den är återställd skickas. Om strömmen fortsatt är borta kommer dock enheten visas som att den ej har kontakt med huvudenheten (symbol med utdragna kontakter).

Repeater

Enheter som har ID 2-5 fungerar som repeaters. De vidarebefordrar radiosignaler från mer avlägset liggande enheter till huvudenheten. Om man bygger ett system med många Ontech Relay 9015 så placera således de med lågt ID närmast huvudenheten och de med högt ID längst bort från huvudenheten. På så sätt förlänger du systemets räckvidd.

Andra inlägg

Produkten är för tillfället slut på lager. Skriv in din e-postadress så meddelar vi dig när den kommit in på lager igen.