KATEGORIER
Sökning:
Börja skriv för att söka!

Sök

Antenner för 3G och 4G datakommunikation

Relaterade produkter


Computer Sweden nr 7, 2013 så publicerades en test av 4G-antenner som tydligt visar hur pass stor skillnad en yttre antenn kan göra för mobilt bredband. I testen användes antenner från Poynting och Panorama.

Läs Computer Swedens test av 4G-antenner

Den hastighet man får med 3G/4G datakommunikation är starkt beroende av signalstyrkan på mottagningen. Så fort signalstyrkan går ner under fyra staplar sjunker hastigheten drastiskt. På många ställen har man även svårt att få 3G/4G-täckning alls när man är inomhus. Framför allt 4G på cityfrekvenserna (2600MHz) dämpas extremt mycket av väggar.

En yttre antenn är oftast den enklaste lösningen på problemet.

Vi delar upp vårt antennsortiment i några enkla delar:

Små antenner för 3G

Portabla antenner
Dessa antenner ger ingen direkt förstärkning men kan ger oftast en förbättring av läget. I många fall kan det vara en enkel lösning att placera en magnetfotsantenn i fönstret eller på biltaket för bättre mottagning.

En förbättring av läget kan med en liten magnetfotsantenn ge ca 2-7dBi* förstärkning. Magnetfotsantennerna är väldigt billiga och får enkelt plats i din datorväska och kan följa med när du reser.

Rundstrålande antenner 3G

Fasta rundstrålande antenner
De rundstrålande antennerna har fördelen att de inte behöver riktas mot en basstation. Om flera basstationer finns inom räckhåll så kan den prata med alla dessa.

De rundstrålande antennerna finns i förstärkningsstorlekar på 2-6dBi*. Rundstrålande antennerna fäst oftast på yttervägg eller i maststolpe. I vissa fall används även rundstrålande antenner inomhus för att plocka ut signalen från exempelvis ett serverrum.

Vid dålig mottagning inomhus så kan en antenn placerad högt på utsidan av huset motsvara minst 10-15dB i bättre signalstyrka.

Riktantenner 3G

Riktantenner
Riktantenner riktas mot en specifik mobilmast. Fördelen med riktantennerna är att de ofta har en högre förstärkning än rundstrålande antenner samt att de blir mindre känsliga för störningar. En riktantenn tar dock lite längre tid att montera. Förstärkning på riktantenner är normalt 7-12dBi*. Precis som med rundstrålande antenner ger dessutom lägesförbättringen i många fall upp till 15-20dB extra. Det maströrsmonterade antennerna ger ofta bäst effekt då de kommer högt upp.

* Benämningen dBi är förstärkning i jämförelse med en antenn som strålar exakt lika mycket åt alla håll.

Hur mäter man signalstyrka?
Signalstyrka mäts i dBm (decibell miliwatt). Normalt utgår man från ca 40dBm (ca 10 W) som matas in i antennen från sändaren i basstationen. Och sedan räknat ner till -118dBm (ca 0,0000000000000000001 W) dvs ungefär så lågt som en vanlig 3G mottagare kan uppfatta (men knappt kan sända eller ta emot någon data över).

Varje -3dB motsvarar en halvering av signalstyrkan och motsvarande betyder 3dB en dubblering av signalstyrkan (i mW). Så 15dB förstärkning motsvarar 32 gånger högre signalstyrka.

Hur vet jag om en antenn skulle ge mig bättre hastighet?
3G och 4G är väldigt känsligt för väggar och hinder. I 90% av fallen kan man få bättre hastighet genom att få bättre signalstyrka d.v.s genom att använda en yttre antenn. Prova gärna ditt mobila bredband utomhus för att se om du får bättre hastighet där.

Testa signalstyrka och hastighet (gäller 3G) med din Android-telefon eller iPhone. Bredbandskollen erbjuder både iPhone- och Android-applikationer för att testa hastigheten (OBS tänk på att din telefon kan har lägre maxhastighet än din USB-adapter). Det finns dessutom flera gratisappar som visar signalstyrka. Med dessa som hjälpmedel kan du ta reda på om det finns bättre signalstyrka t.ex. på taket eller på en viss sida av huset.

Hastighet i relation till signalstyrka
Hastigheten i 3G- och 4G-näten är starkt knuten till mottagningsförhållandena. En dålig mottagning ger ofta en betydligt lägre hastighet. Att installera en yttre antenn vid dålig mottagning kan ofta ge en kraftig ökning av hastigheten.

Ovanstående graf visar ett exempel på användning av extern antenn till en 3G USB-adapter som är placerad inomhus ca 3 meter från fönstret. Antennen är placerad utomhus på väggen. Signalstyrkan utan extern antenn var -94dBm. Signalstyrkan med antenn var -85dBm.

Alla tillverkare av mobiltelefoner och 3G-adaptrar har sina egna mått för hur många staplar man visar på skärmen eller på datorn vid en viss signalstyrka. En ungefärlig lista (för 3G HSPA) motsvarar denna:

  • 5 staplar ca -60dBm eller bättre - Upp till 100% av maximal hastighet
  • 4 staplar ca -61 till -70dBm - Upp till 70% av maximal hastighet
  • 3 staplar ca -71 till -80dBm - Upp till 50% av maximal hastighet
  • 2 staplar ca -81 till -90dBm - Upp till 30% av maximal hastighet
  • 1 stapel ca -91 till -100dBm - Upp till 10% av maximal hastighet
  • Ingen stapel -100dBm eller sämre - Väldigt dålig överföring eller förmodligen ingen dataöverföring

Hastigheterna som anges är väldigt ungefärliga och är beroende på produkt och antal andra användare på samma sändare/antenn. Tänk på att flera användare delar på samma bandbredd hos basstationen.

Anslutning till din 3G/4G-adapter eller 3G/4G-router
Vissa 3G/4G-produkter har uttag för extern antenn. USB-adaptrar som har uttag kräver ofta en konverterkabel för att kunna kopplas till yttre antenn. De flesta routrar har en SMA-hona som kontakt men undantag finns.

Adapter och paket

Vissa 3G/4G USB-adaptrar som levereras i Sverige saknar uttag för extern antenn. Till dessa har vi tagit fram induktiva överförare som gör att även dessa 3G/4G-produkter kan anslutas till en extern antenn för bättre mottagning och därmed högre hastighet.

För 3G/4G USB-adaptrar med antennuttag rekommenderar vi en adapterkabel för bästa effekt.

Förlänga antennkablar
Förlänga kabeln kan vara en bra ide om det verkar vara betydligt bättre signal (1-2 staplar bättre) högre upp. Då spelar den extra förlusten i den längre kabeln inte så stor roll. 10 m extra kabel dämpar ca ½ stapel (5dB). För långa kabeldragningar finns det 10 eller 20 meters Ultra Low Loss kablar med mycket lägre dämpning än Super Low Loss kabel (Super Low Loss brukar sitta på våra antenner). Den är dock ganska tjock (ca 10 mm) men dämpar bara 3,8dB på 20 meter.

Placera en liten router där antennkabel kommer in
Om det verkar som ni har bättre mottagning högre upp men inte vill dra lång och dämpande kabel dit ni har datorn så kan man bl.a. sätta en liten Dovado Tiny precis där kabeln kommer in. Då kör ni med WLAN (även flera datorer, iPads, m.m.) eller med Ethernet-kabel mot Dovadon och behöver inte bekymra sig över att dra antennkabel till skrivbordet.

 
Alternativ 1: Olika polarisation
 
Alternativ 2: Olika vinkel

 

MiMo - Dubblar antenner för 4G och 42Mbit/s 3G
För att ge maximal hastighet på 4G  eller 42Mbit/s 3G bör dubbla antenner användas. Vi kan erbjuda antenner med dubbla inbyggda antennelement och kablar/kontakter eller fristående för parmontering.

Dubbla antenner monteras korspolariserade eller monteras i samma polarisation men i ca 15 graders vinkel. D.v.s. en antenn svagt till höger om basstationen och en antenn svagt till vänster om basstationen.

De flesta routrar och 4G USB adaptrar fungerar oftast i kombination med enyttre antenn och en av de inbyggda antennerna om det finns någon mottagning där routern/USB adaptern är placerad.

Men har man halvdålig täckning och vill maximerar hastigheten så behövs dubbla antenner eller MiMo-antenner. Vid dålig 4G mottagning kan dubbla externa riktantenner ge MER ÄN dubbla hastigheten jämfört med att bara ha en extern riktantenn.

Exempel:

Tester på vårt kontor med en 4G router utan inbyggd antenn.
- En runstrålannde antenn gav 12 MBit/s
- Två rundstrålande antenner gav 35 Mbit/s

Läs mer om Routrar som klarar att köra flera SIM-kort och operatörer samtidigt

Hur installerar jag bäst en rundstrålande antenn eller en riktantenn
Om du använder din 3G/4G-adapter eller mobiltelefon för att mäta signalstyrkan så måste du vänta upp till 60 sekunder för att de skall uppdatera skärmen med signalstyrkan. Därefter vrider man antennen ca 10 grader för att se om signalstyrkan ändras. Det kan ta ett tag att hitta maximal signal.

Som extra hjälp kan du kontakta din operatör och be dem hjälpa dig att att se var närmaste basstation finns. OBS! Basstationen som är närmast dig fågelvägen kanske inte är den optimala basstationen för dig.

Läs mer om felsökning och installation av antenner för mobilt bredband

Alternativt kan du använda en mobil spektrumanalysator som ger dig direkt information om bästa placering och bästa riktning på antennen. Ofta spelar placeringen en väldigt stor roll. I många fall skiljer det upp till 10dB på några meters förflyttning av antennen. Tänk på att aldrig hålla i antennen när du mäter för då får du fel värden. Det finns speciella mätantenner som är gjorda att hållas i handen.

Vilka frekvensband används i Sverige för mobilt bredband?

FrekvensbandDownlink (MHz)Uplink (MHz)TypOperatör
450 MHz462,50 - 467,50452,50 - 457,50CDMA450Net1
800 MHz
(LTE band 20)
791 - 801
801 - 811
811 - 821
832 - 842
842 - 852
852 - 862
4G
4G
4G
3
Telia
Tele2 / Telenor
900 MHz
(LTE band 8)
925 - 930
930 - 936
936 - 945
945 - 950
950 - 960
880 - 885
885 - 891
891 - 900
900 - 905
905 - 915
3G
4G
GSM
GSM
GSM/3G (ev.4G)
3
Tele2 / Telenor
Tele2
Telenor
Telia
1800 MHZ1805 - 1840
1840 - 1875
1710 - 1745
1745 - 1780
GSM/4G
GSM/4G
Telia
Tele2 / Telenor
2170 MHz2110,30 - 2130,10
2130,10 - 2149,90
2149,90 - 2169,70
1920,30 - 1940,10
1940,10 - 1959,90
1959,90 - 1979,70
3G
3G
3G
Telenor
3
Telia/ Tele2
2600 MHz
(LTE band 7)
2620 - 2640
2640 - 2650
2650 - 2670
2670 - 2690
2570 - 2620
2500 - 2520
2520 - 2530
2530 - 2550
2550 - 2570
2570 - 2620
4G
4G
4G
4G
4G (TDD)
Tele2 / Telenor
3
Telia
Tele2 / Telenor
3


Antenner

 Fast monterade riktantenner700 HMz 800 MHz900 MHz1800 MHz2170 MHz2600 MHzförstärk-ning KabelKontakt


Poynting Riktantenn 092 Ja JaJaJaJaJa12 dBi7 mSMA


Poynting XPOL
9 dBi 4G MIMO
dubbelantenn
JaJaJaJaJaJa2 x
8,5 - 9,5 dBi
2 x 5m2 x SMA


Panorama Panelantenn WM11--JaJaJa-11 dBi0,5 mSMA

Eclog riktantenn------8 dBi5 m SMA

Panorama portabel 4G/3G/2G-antenn DMM-7-27 för Huawei 4GJaJaJaJaJaJa2 dBi2 mSMA

Panorama portabel 4G/3G/2G-antenn DMM-7-27 CRC9 /SMAJaJaJaJaJaJa2 dBi2 mCRC9 / SMA

Macab PRO-1000------7dbi2 mSMA

Andra inlägg

Produkten är för tillfället slut på lager. Skriv in din e-postadress så meddelar vi dig när den kommit in på lager igen.