Loh Electronics

Varvtalsregulator H-version, för A-traktorbygge utan högt varv för att köra i 30

Artikelnummer: 03-164
Lagersaldo: Finns i lager - Redo för omgående leverans
Kopplingsschema Bensin Tändspole & Relä
Kopplingsschema Bensin Tändspole & Solid-State Relä
Kopplingsschema Diesel Magnetventil & Relä
Detta är originalet (H-reg) som är godkänd hos alla besiktningstationer. Framtidssäker: skulle hastigheten för A-traktorer höjas, är det bara att ställa in en ny hastighet direkt. OBS VIKTIGT! Det krävs grundläggande kunskaper i bilel och mek-erfarenhet för att ko... läs mer
Fri frakt
1 990 kr

Tillgängliga alternativ

Vid besiktning så behöver du ett intyg från oss. För att vi ska kunna utfärda detta intyg så måste vi ha registreringsnummer på bilen.

Detta är originalet (H-reg) som är godkänd hos alla besiktningstationer.
Framtidssäker: skulle hastigheten för A-traktorer höjas, är det bara att ställa in en ny hastighet direkt.

OBS VIKTIGT! Det krävs grundläggande kunskaper i bilel och mek-erfarenhet för att koppla in denna produkt. Vid felaktig inkoppling kan produkten skadas, eller önskat resultat utebli. Vid felaktig inkoppling kan även produkten skadas efter en viss tid. Support ges endast i mån av tid, uteslutande på e-post och vi förbehåller oss rätten att neka support om du som installerar ej besitter rätt kompetens. Kontakta en av våra ÅF om du behöver hjälp. Se ÅF-lista på denna länk.

Godkänd lösning vid besiktning. Se nedan exempel på byggen som blivit besiktade och godkända som A-traktor!
Dokumentera ditt bygge noggrant, utförlig dokumentation hur du installerat hastighetsbegränsningen ska medtagas till besiktningen.

Detta är en hastighetsreglering som rätt installerad är väldigt svår att manipulera. H-Reg innehåller inga dolda kommunkationssätt såsom tex WiFi, Bluetooth eller annan radio. Detta är en medveten design då inga ändringar i enheten ska gå att göra utanför den plomberade lådan. Inga ändringar ska kunna göras utan att det tydligt syns tex genom en bruten plombering.

Varvtalsregulator version H är avsedd för A-traktorer (diesel eller bensinmotorer) där hastigheten begränsas enligt de regler som gäller för A-traktorer. Avsikten med denna modell är att kunna mäta och reglera på hastighet i stället för bara varvtal på motorn. Varvtalet mäts också och används som en backup ifall hastighetssignalen faller bort. Avsikten är också att åstadkomma en lösning som kan accepteras av såväl myndigheter som ägare/användare av A-traktorer. Lösningen medför att man inte behöver använda höga varvtal på motorn, vilket medför buller, hög bränsleåtgång och problem med tillförlitlighet. När brytpunkt överskrides så påverkas utgången som styr ventilen till bränsleinsprutningen, matningsspänning till tändspolar eller till gaspedalstyrning om det finns elektrisk gaspedal.

Besiktning och intyg
I stort sett alla besiktningsföretag kräver ett intyg på att bilen inte innehåller någon dold funktionsom kan åsidosätta begränsningen i hastighet. Om du planerar att bygga en A-traktor och skall sedan besikta den, skriv ditt regnr i samband med beställning eller kontakta oss i efterhand så tillhandahåller vi ett påskrivet intyg. Vi intygar att regulatorn inte innehåller någon dold funktion för detta. Du får också skriva på att någon annan funktion i bilen inte åsidosätter begränsningen.

Har du en H-regulator men inget intyg? Klicka här för att begära ett intyg.

Har du inte mekat så mycket förr? Söker du en verkstad som kan hjäpa dig koppla in? Kolla in vår ÅF-karta.
Söker du tips på inkoppling i en specifik bil? Kolla in våra bilspecifika tips här.

Vad behövs till min bil?

Vi får många frågor om vad som passar till vilken bil, här kommer några generella tumregler:

Bilar utan elektronisk gaspedal, oavsett drivmedel
Regulator H-version
Induktiv givare
Kabel med kontakt till induktiv givare
Stor låda (för tex bensinare att försänka tändspolen ned i) eller Liten låda (för dieslar där man inte behöver bygga in mer än regulatorn)
Relä för att skydda regulatorn mot spänningsspikar


Bilar med elektronisk gaspedal före årsmodell ca -05/-07, oavsett drivmedel
Regulator H-version
Induktiv givare
Kabel med kontakt till induktiv givare
Stor låda eller Liten låda
Gaspedalstyrning

Bilar med elektronisk gaspedal efter årsmodell ca -05/-07, oavsett drivmedel
Då kan H-CAN fungera. Se denna produkt

Såhär kopplar du in - enkelt förklarat angående insignalerna

Är din bil kompatibel, så är det enklast att ta varv och hastighetssignaler från ett CAN-interface, klicka här för mer info. Annars, se nedan:

 1. Varvtalssignal
  Tas enklast ifrån generatorn, öppna den och löd in dig på en utav statorlindningarna. Enkelt! Ett annat alternativ är att använda kamaxelgivaren men det är inte säkert att det går på din bil. Har du en King Cab/Navara kanske du till och med kan använda kamaxelgivaren direkt, även utan vår förstärkare, som kan behövas på andra bilar med kamaxelgivare.
   
 2. Hastighetssignal
  Tas enklast från en induktiv givare monterad på tex. bakaxeln för att mäta på kardanknutar eller om du svetsar dit mätpunkter själv. Tänk på att använda minst 4 mätpunkter på en kardan eller minst 10 mätpunkter på ett framdäck annars blir mätfrekvensen för låg. Tänk på att fästa induktiva givaren så att den följer med rörelser i bilen. Mätområdet är mellan 1-8mm och det är viktigt att givaren inte hoppar ur läge när du är ute på vift. Vi har även en hålplatta som kan monteras runt kardan för att ge en perfekt puls. Passar inte på alla bilar, men fungerar fint på King Cab/Navara och liknande, där det inte är så trångt mellan kardan och annat upp.

Såhär ställer du in varvtal och hastighet

 1. Inställning av varvtal
  Ta reda på vilket varvtal som skall ställas in i varvmod: Det ska vara högst på det varvtal som blir vid 30 på högsta användbara växel. (normalt 3an på främre och högväxel eller 4:an på bakre lådan) Ställ in så att den vid stillastående bryter på detta varvtal.
   
 2. Inställning av hastighet
  Hissa upp bilen, ”kör” i 30km/tim och ställ in så att den bryter vid max 30km/tim

Se bruksanvisningen för mera detaljer.

 

Skydd mot manipulation och plombering - Viktigt!

För att installationen ska kunna godkännas av besiktningsorganet måste anslutningar mellan regulator och tändspole/bränsleventil/app-sensor plomberas/skyddas. Övriga anslutningar ska vara robust utförda. Det är en stark rekommendation att muntligen kontrollera din installation med bilprovningen innan besiktning. Inbyggnadslådan kan komma att plomberas med plomb som har plomberingsnr. Detta i sig är inget problem. Men det är väldigt viktigt att plomberingsnr ej skrivs in i regbeviset för bilen. Om så görs, kan det komma att behövas en ny regbesiktning om plomberingen bryts på grund av att innehållet i lådan behöver service. Det är därför viktigt och vår rekommendation att plombnr ej skrivs in i regbeviset. Det är ej rimligt att service och underhåll på bilen ska generera ny regbesiktning. Det är inte en kostnad som kan belastas Loh Electronics AB och rimligen inte heller dig som brukare av fordonet. Det finns inga generella regler om att plombnr ska skrivas in i regbeviset. Detta är upp till varje enskild besiktningsman. Vi uppmuntrar istället att plombnr rapporteras till Loh Electronics för registerhållning och äkthetsprövning fram i tiden. Eller att plombering sker på annat sätt.


 1.  

Varvtalsregulator, H-version, för A-traktorbygge utan högt varv för att köra i 30km/tim.

 • Mäter både hastighet och varvtal, vid rätt installation kan den godkännas av besiktning till A-traktor
 • Kopplas till  induktiv givare på drivaxel eller annan källa för att mäta hastighet, och till generatorns utgång för varvräknare(vissa bilar) eller till annan givare för att mäta varvtal .
 • Styr ventilen/pump för bränsleinsprutning till motorn(diesel), eller +12V-matning till tändspolar(bensinare).
 • Kan alternativt styra gaspedalsignal med tillbehör 03-170 ( lämpligt vid Common-Rail -dieslar och alla bilar med elektrisk gaspedal)
 • Inställning sker på liknande sätt som våra övriga regulatorer. Varvtal ställs in när bilen står stilla, och hastighet när man kör.
 • Kan användas att driva matningsspänning till tändspolar i de bilar som har 3,4 eller 6 tändspolar t.ex.
 • Kan användas med induktiv givare på drivaxel för att mäta och bryta på hastighet.
 • Glöm ej tillbehör som tex. Induktiv givare, hålplatta, kabel eller metallåda om du behöver. Se flik "tillbehör"

Länk till bruksanvisning
Tips och vanliga frågor om H-versionen
H-version programfunktionsbeskrivning
Mer info finns under fliken "Datablad" ovan.

Länk till översikt över H-regulator system

Denna modell går även att få med shiftlight-funktion
Shiftlight är ett tillägg till varvtalsregulatorn i form av en blå lysdiod (diam 10mm). Den tänds strax innan det inställda brytvarvet uppnås. Det indikerar alltså "snart uppnås brytvarvet" och man kan lättare hålla sig inom önskat varvtal.

Exempel på installationer med H-versionen

Exempel 1: Volvo 745
Exempel 2: Suzuki X90 Kopplingsschema X90 H-version
Exempel 3: Volvo 745
Exempel 4: Ford Ranger
Exempel 5: Nissan King Cab - Installationsfilm Varvtalsregulator Version-H | Laglig A-traktor med alla växlar
Exempel 6: Nissan King Cab - Tips till dig som skall spärra en king cab med 133hk motorn

Informations och instruktionsfilmer

Presentationsfilm H-regulator
Förklaring av varvtalsläget
Förklaring av hastighetsläget
Enkel felsökningsguide, steg 1

Tips för A-traktorbyggare

Inbyggnadsbox för regulator o tändspole
Modifiera generator för varvtalssignal
Obs: Har du en King Cab med D22-motor (2002-2005) kan du använda VF-omvandlare för att få varvtal på enkelt sätt (se 03-166)
Induktiv givare information

Mer information om A-traktorer

Vanliga frågor H-Version
Vanliga frågor FAQ
Vilken varvtalsregulator passar?

Produkten är ej lämplig för amerikanska automatbilar med vajergas och elektronisk motorstyrning. Dessa brukar inte acceptera att tändningen bryts för länge, de stänger då av motorn helt och nyckel måste vridas om för att återstarta.

Garantiinformation
Du som köpare har 2 års garanti. Garantin är inte överförbar vid försäljning i andra hand. Enheter som köps begagnade, har ingen garanti.

Tillägg till ordinarie köpevillkor för produkter inom bilelektronik

1. All montering måste utföras enligt bästa möjliga tekniska omständigheter. Korrekt elektrisk inkoppling är ett grundläggande krav.

2. All montering sker på egen risk, Loh Electronics AB är aldrig ersättningsskyldiga för skador som kan uppkomma vid montering, vare sig på produkter som installeras eller redan finns installerade i fordonet.

3. Loh Electronics AB ersätter aldrig felsökningskostnader av något slag. Oavsett grundorsak.

4. Är det något som inte fungerar efter inkoppling eller behöver anpassas så hjälper Loh Electronics i största möjliga mån till med felsökningen via support på mail och telefon för att säkerställa att lösningen kommer igång. Anpassningar av produkter är i regel utan kostnad.

5. Loh Electronics AB ersätter aldrig besiktningskostnader i någon form oavsett grundorsak till att en ny besiktning eller regbesiktning blir aktuell.

Teknisk Specifikation
Spänningsmatning 12V-system, nominellt 13,8V max 15V
Strömkapacitet (UT) kontinuerligt max 2A, absolut max 10A, resistans från röd (ingång +12V) till blå(utgång +12V) ca 0,2ohm. Använd ett relä för större ström än 2A
Ingång varvtal (V) Digital ingång, puls med frekvens proportionell mot varvtal, 0V - 4,5V max 15V
Ingång hastighet (H) Digital ingång, puls med frekvens proportionell mot hastighet, 0V - 4,5V max 15V. Frekvensen måste vara sådan att den ger minst 10-12 pulser per hjulvarv
Mått låda (L x B x H) 110mm x 56mm x 22mm
Teknisk Specifikation
Spänningsmatning 12V-system, nominellt 13,8V max 15V
Strömkapacitet (UT) kontinuerligt max 2A, absolut max 10A, resistans från röd (ingång +12V) till blå(utgång +12V) ca 0,2ohm. Använd ett relä för större ström än 2A
Ingång varvtal (V) Digital ingång, puls med frekvens proportionell mot varvtal, 0V - 4,5V max 15V
Ingång hastighet (H) Digital ingång, puls med frekvens proportionell mot hastighet, 0V - 4,5V max 15V. Frekvensen måste vara sådan att den ger minst 10-12 pulser per hjulvarv
Mått låda (L x B x H) 110mm x 56mm x 22mm

Skriv en recension